मराठी माणूस राजा आहे आणि त्याने राजासारखंच जगावं…. म्हणूनच त्याने नोकरी करण्यापेक्षा उद्योग करावा – ह्या आशयाचा हा विडिओ अतिशय विनोदी आणि रंजक पद्धतीने प्रा. नामदेवराव जाधव यांनी मांडला आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>